Import usług – obowiązek podatkowy

Moment powstania obowiązku podatkowego rozstrzyga przede wszystkim o tym, w której deklaracji dana czynność powinna zostać wykazana oraz w którym momencie powinien zostać rozliczony podatek. W przypadku importu usług moment powstania obowiązku podatkowego jest uzależniony od charakteru usługi. [Więcej ...]

Jak wykazać import usług w deklaracji VAT-7?

Sposób wykazania importu usług w deklaracji VAT-7 zależy przede wszystkim od tego, czy usługa jest importowana od kontrahenta z innego niż Polska kraju członkowskiego UE, czy też spoza UE. [Więcej ...]

Zakup aplikacji w App Store a VAT

Inspiracją dla poniższego wpisu jest tekst Grzegorza Marczaka z Antyweb na temat podatkowych aspektów zakupów w App Store. Wiele osób może mieć problemy ze zrozumieniem charakteru rozliczeń podatkowych w tym zakresie. Konsekwencje podatkowe zakupu aplikacji w App Store są uzależnione przede wszystkim od tego, czy nabywcą aplikacji jest osoba prowadząca działalność gospodarczą (podatnik), czy też „zwykły Kowalski”. W obu przypadkach VAT powinien być „odprowadzony”, jednakże w każdej z tych sytuacji następuje to w inny sposób. [Więcej ...]

Okres przechowywania paragonów i raportów fiskalnych – RPO wnioskuje o trwałą zmianę przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska i podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie skrócenia na stałe okresu przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzanych w formie papierowej.
[Więcej ...]

Google AdWords a podatek VAT

W kolejnym wpisie poświęcony podatkowym rozliczeniom usług związanych z firmą Google (por. wcześniejszy wpis zatytułowany Google AdSense a podatek VAT) chciałbym przybliżyć problematykę uczestnictwa w programie Google AdWords, oczywiście pod kątem podatku od towarów i usług. [Więcej ...]

Podmioty uprawnione do wystawiania faktur

Pewne problemy może rodzić kwestia ustalenia kręgu podmiotów nie tylko zobowiązanych, ale i uprawnionych do wystawiania faktur. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.), obowiązek wystawiania faktur ciąży na podatnikach, o których mowa w art. 15 u.p.t.u., a więc na wszystkich podmiotach, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą. Z kolei w myśl § 4 ust. 1 r.f., faktury VAT są wystawiane przez zarejestrowanych podatników VAT czynnych, posiadających numer identyfikacji podatkowej.
[Więcej ...]

Strona internetowa Ministerstwa Finansów źródłem frustracji podatników

Strona internetowa MFFrustracja to idealny termin określający stan mojego ducha, gdy odwiedzam stronę internetową Ministerstwa Finansów w celu zasięgnięcia jakiejś informacji albo pobrania jakiegoś formularza. Nie chodzi mi przy tym o wygląd serwisu, jego oprawę graficzną itd. (w tym zakresie – w mojej ocenie – obecny serwis, choć może nie idealny, i tak jest dużo lepszy niż poprzedni), ale o to, w jaki sposób są posegregowane informacje. [Więcej ...]

Ktoś tu nie zna umiaru – akcja specjalna skarbówki na pierogarskim festynie

Jak donosi Gazeta Wyborcza z Olsztyna, umundurowani funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej wywołali popłoch wśród uczestników V Warmińskiej Uczty Pierogowej, która odbyła się 13 sierpnia w Biesowie koło Biskupca. Nie mam zamiaru pastwić się nad urzędnikami ani nad ich – w mojej ocenie – nadgorliwymi przełożonymi. Jaki wydźwięk społeczny wywołują tego typu akcje, łatwo się domyślić. Ograniczę się w tym miejscu jedynie do uwagi, że przecież wystarczyło w dyskretny sposób zgromadzić dowody ewentualnych nieprawidłowości i – w równie dyskretny sposób – wyciągnąć ewentualne konsekwencje. Niemniej samo zagadnienie obowiązku stosowania kas fiskalnych jest ciekawe, więc przyjrzyjmy mu się bliżej.
[Więcej ...]

Google AdSense a podatek VAT

Zarabianie na sprzedaży powierzchni (usługi) reklamowej w internecie wiąże się z pewnymi konsekwencjami podatkowymi. Niniejszy tekst ma na celu przybliżenie problematyki rozliczania tego typu usług pod kątem podatku VAT na przykładzie programu Google AdSense. Omówienie dotyczy zarówno podmiotów prowadzących zorganizowaną działalność gospodarczą, jak i osób, które prowadzenie stron internetowych traktują jako uboczne źródło dochodu.

[Więcej ...]