Jak wykazać import usług w deklaracji VAT-7?

Sposób wykazania importu usług w deklaracji VAT-7 zależy przede wszystkim od tego, czy usługa jest importowana od kontrahenta z innego niż Polska kraju członkowskiego UE, czy też spoza UE.

Podmiot dokonujący importu usług, bez względu na to czy sprzedawca jest z UE czy też spoza UE, powinien wykazać tę transakcję – jeżeli rozlicza się w okresach miesięcznych – przede wszystkim w pozycji 37-38 deklaracji VAT-7. Jeżeli jednak usługa jest importowana od kontrahenta z UE, podatnik powinien dodatkowo wykazać transakcję w pozycji 39-40 deklaracji VAT-7. Wynika to z tego, że cały import usług (z UE i spoza UE) rozlicza się w pozycjach 37-38, a dodatkowo, w przypadku importu usług z UE, należy go jeszcze odrębnie wykazać w pozycji 39-40.

W pozycjach 37 i 39 wykazuje się podstawę opodatkowania, a więc kwotę netto, natomiast w pozycji 38 i 40 wykazuje się kwotę należnego fiskusowi podatku według właściwej stawki krajowej.

Jeżeli przy tym zakup jest dokonywany w związku z czynnościami dającymi prawo do odliczenia VAT (opodatkowanymi, a nie zwolnionymi), podatnik może potraktować podatek należny wykazany w pozycjach 38 i 40 deklaracji VAT-7 jako podatek naliczony do odliczenia i rozliczyć go w pozycji 51 i 52 deklaracji VAT-7. Oczywiście podatek naliczony podlega odliczeniu tylko raz, a fakt, że podatek należny wykazano zarówno w pozycji 38 jak i 40 deklaracji VAT-7 nie oznacza, że dokonano dwóch zakupów. Z powyższego wynika więc, że w przypadku, gdy podatnikowi krajowemu przysługuje pełne prawo do odliczenia, import usług jest neutralny podatkowo, a wiąże się to z tym, że podatek należny do zapłaty równa się podatkowi naliczonemu do odliczenia.

Co myślisz?